Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 25 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 77 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei SOCACIU CORNELIA-VICTORIA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 75 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-lui POP LAURENÞIU ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 76 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei POP ANA-MARIA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 73 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei DUÞU LUCICA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 74 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-lui POP SILVIAN ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 71 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei FENEªAN LAURA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 72 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei MURESAN LILIANA DANIELA, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 69 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-nei GHERASIM JUDITH, ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 70 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-lui MÃRGINEAN HARALAMBIE ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 68 - 06 Martie 2001 - privind numirea d-lui MATEI PETRU ca funcþionar public definitiv în cadrul Consiliului Judeþean Cluj