Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 178 - 02 Aprilie 2001 - privind aprobarea componentei comisiei de analiza si selectie a ofertelor pentru proiectarea lucrarilor de refacere in urma calamitatilor naturale din luna martie 2001

Dispozitia nr. 177 - 02 Aprilie 2001 - privind delegarea unor atribuþii ce revin Preºedintelui Consiliului Judeþean, vicepreºedinþilor Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 176 - 02 Aprilie 2001 - privind angajarea d-nei Brad Nicoleta-Maria

Dispozitia nr. 175 - 02 Aprilie 2001 - privind angajarea d-rei Botez Octaviana-Dorela

Dispozitia nr. 174 - 02 Aprilie 2001 - cu privire la numirea domnului Corpodean Vasile, temporar, cu delegaþie, în funcþia de ºef birou

Dispozitia nr. 173 - 02 Aprilie 2001 - cu privire la desfacerea contractului de munca al domnului Mureseanu Marcel-Laurentiu, directorul Teatrului de Papusi "PUCK" Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 172 - 27 Martie 2001 - cu privire la numirea Comisiei de selectie a ofertelor de pret la achizitiile de bunuri si servicii "mobilier pentru Sala mare de Conferinte" a Palatului Administrativ al judetului Cluj

Dispozitia nr. 171 - 26 Martie 2001 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã extraordinarã pentru data de 29.03.2001

Dispozitia nr. 170 - 19 Martie 2001 - privind stabilirea termenului in care se acorda sau se refuza viza de control finaciar preventiv propriu

Dispozitia nr. 169 - 19 Martie 2001 - cu privire la cadrul specific al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, la nivelul Consiliului Judetean Cluj