Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 200 - 09 Mai 2001 - privind numirea în funcþie publicã de conducere a d-nei Urian Gabriela

Dispozitia nr. 201 - 09 Mai 2001 - cu privire la numirea comisiei de licitatie pentru achizitiile publice de servicii-dotari, respectiv selectia in forma de achizitie prin cerere de oferte

Dispozitia nr. 199 - 09 Mai 2001 - privind numirea în funcþie publicã de conducere a d-lui Toma Adrian

Dispozitia nr. 197 - 09 Mai 2001 - privind numirea în funcþie publicã de conducere a d-nei Szilagyi Maria

Dispozitia nr. 198 - 09 Mai 2001 - privind numirea în funcþie publicã de conducere a d-nei Gogonea Rodica

Dispozitia nr. 195 - 09 Mai 2001 - privind numirea d-rei Manoilã Stela-Adriana în funcþie publicã

Dispozitia nr. 196 - 09 Mai 2001 - privind numirea în funcþie publicã de conducere a d-lui Listeº Vasile

Dispozitia nr. 193 - 09 Mai 2001 - privind numirea temporarã cu delegaþie în funcþia de director al Teatrului de Pãpuºi "Puck" a d-lui Stan Gheorghe

Dispozitia nr. 194 - 09 Mai 2001 - cu privire la acordarea de împrumut temporar din fond de rulment, pentru plata achiziþiilor - echipamente informatice prevãzute în contractul de asistenþã financiarã, pentru implementarea proiectului 98 PH0279

Dispozitia nr. 192 - 09 Mai 2001 - cu privire la transferul d-lui Silion Vasile-Iulian