Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 16 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 33 - 18 Februarie 2003 - privind constituirea comisiilor care vor asigura repartizarea în cadrul programelor aprobate, prin Hotãrârea Consiliului Judeþean nr. 4/2003, a sumelor de 50% din cota de 17% a impozitului pe venit pentru anul 2003

Dispozitia nr. 34 - 18 Februarie 2003 - privind stabilirea persoanelor responsabile pentru realizarea programelor prioritare ale Consiliului Judeþean Cluj pe anul 2003

Dispozitia nr. 31 - 12 Februarie 2003 - cu privire la constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea unor funcþii publice vacante

Dispozitia nr. 32 - 12 Februarie 2003 - cu privire la schimbarea locului de muncã al d-lui Trifu Ioan ºi încadrarea d-lui Ormenean Aurel pe funcþie publicã de execuþie

Dispozitia nr. 30 - 10 Februarie 2003 - privind constituirea comisiei de examinare la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Judeþene „Octavian Goga” Cluj

Dispozitia nr. 29 - 06 Februarie 2003 - privind constituirea Comisiei de intocmire a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de achizitie publica, precum ºi de evaluare a ofertelor pentru contractul de achizitie publica „Sistemul informatic integrat pentru administrare ºi comunicaþii al judeþului Cluj”

Dispozitia nr. 28 - 05 Februarie 2003 - cu privire la angajarea d-lui Olteanu Titus

Dispozitia nr. 27 - 05 Februarie 2003 - privind numirea ca indrumatori de stagiu a d-nei Lucia Todoran si a d-lui Alexandru Banciu

Dispozitia nr. 26 - 31 Ianuarie 2003 - privind convocarea Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã ordinarã pentru vineri, 7 februarie 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 25 - 31 Ianuarie 2003 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã pentru miercuri, 5 februarie 2003, ora 13:00