Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 301 - 17 Noiembrie 2003 - cu privind participarea la cheltuieli în vederea realizãrii proiectului de infrastructurã regionalã ºi localã PHARE RO 0108.03.04.06, “Centrul de Marketing Produse Agro-alimentare Cluj”

Dispozitia nr. 299 - 14 Noiembrie 2003 - cu privire la angajarea d-nei Tudorachi Oana-Raluca

Dispozitia nr. 298 - 14 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor prin licitaþie deschisã pentru achiziþia „Sistem de televiziune cu circuit închis” la Regia Autonomã AEROPORTUL INTERNATIONAL Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 297 - 14 Noiembrie 2003 - privind eliberarea din funcþie a domnului Rus Ioan, director general la Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a Judeþului Cluj

Dispozitia nr. 296 - 12 Noiembrie 2003 - cu privire la recepþia Sistemului Informatic Integrat al Judeþului Cluj etapa I, anul 2003

Dispozitia nr. 295 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Ciceo David - director general al Regiei Autonome Aeroportul Internaþional Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 294 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Bota Liviu - director general al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Dispozitia nr. 293 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Ciatar⺠Dorin - director general al Regiei Autonome Apã Canal Cluj

Dispozitia nr. 292 - 07 Noiembrie 2003 - cu privire la transferarea d-nei Caprã Valentina-Elena

Dispozitia nr. 290 - 03 Noiembrie 2003 - privind sancþionarea disciplinarã a d-lui Nicolae Curea cu mustrare scrisã