Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 21 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 125 - 15 Iulie 2003 - cu privire la reîncadrarea d-lui MAIER COSMIN din funcþia publicã de conducere ºef serviciu temporar pe funcþia publicã de execuþie auditor

Dispozitia nr. 126 - 15 Iulie 2003 - cu privire la reîncadrarea d-lui TRIFU IOAN din funcþia publicã de conducere ºef serviciu pe funcþia publicã de execuþie consilier

Dispozitia nr. 231 - 15 Iulie 2003 - privind stabilirea responsabilitãþilor pentru personalul de execuþie numit în cadrul compartimentului – Cabinet consilieri preºedinte – din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean

Dispozitia nr. 124 - 07 Iulie 2003 - privind numirea responsabililor pentru derularea programului de instruire in domeniul informaticii

Dispozitia nr. 123 - 07 Iulie 2003 - privind numirea d-nei Molnar Nicoleta în funcþia publicã de conducere de ºef serviciu la Serviciul Public de Asistenþã Socialã Cluj, ca urmare a reîncadrãrii

Dispozitia nr. 122 - 07 Iulie 2003 - cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale d-rei Medrea Meda, consilier juridic

Dispozitia nr. 121 - 07 Iulie 2003 - privind înlocuirea d-nei Veiss Sorina-Dana, pe perioada concediului de odihnã, de cãtre d-na Pintea Corina-Dana

Dispozitia nr. 120 - 01 Iulie 2003 - privind promovarea d-lui But Aurel, director al Muzeului “Octavian Goga” Ciucea în gradul profesional I A al funcþiei de muzeograf

Dispozitia nr. 119 - 01 Iulie 2003 - cu privire la încetarea detaºãrii d-lui Rus Ioan la Direcþia Generalã de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a Judeþului Cluj ºi încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Consiliul Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 118 - 01 Iulie 2003 - cu privire la eliberarea din funcþia publicã de ºef serviciu a d-lui Rusu Augustin ºi reîncadrarea sa ca personal contractual