Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 40

Dispozitia 670 - 16 noiembrie 2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări pentru:  Construcţie Centru de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj

Dispozitia 669 - 12 noiembrie 2010 - schimbare nume

Dispozitia 668 - 12 noiembrie 2010 - schimbare nume

Dispozitia 667 - 12 noiembrie 2010 - schimbare nume

Dispozitia 666 - 12 noiembrie 2010 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Scolii speciale pentru deficienţi de auz nr. 2 Cluj
Anexa

Dispozitia 664 - 10 noiembrie 2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului de furnizare: «Furnizare fructe - MERE - pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din judeţul Cluj în anul şcolar 2010-2011»

Dispozitia 663 - 08 noiembrie 2010  - schimbare nume

Dispozitia 662 - 08 noiembrie 2010 - schimbare nume

Dispozitia 661 - 08 noiembrie 2010 - schimbare nume

Dispozitia 660 - 08 noiembrie 2010 privind numirea comisiei pentru predarea sectoarelor de drum judeţean DJ 103K între km 0+000 - 9+435 cu L=9,435 km, Gârbău-Căpuşu Mare şi DJ 108C între km 0+000 - 5+600 cu L=5,600km, DN1F-Gârbău din proprietatea publică a judeţului Cluj şi din administrarea ConsiliuluiJudeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, în proprietatea publică al statului şi în administrarea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în vederea încadrării acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 40