Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 789

Dispozitia 283- 05 iunie 2018 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativa, formulata de catre doamna PIODI ANA-NADIA

Dispozitia 282- 05 iunie 2018 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativa, formulata de catre doamna Creta Claudia Sonia

Dispozitia 281- 05 iunie 2018 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativa, formulata de catre doamna Calin Adriana Mirela

Dispozitia 280- 05 iunie 2018 pentru modificarea Dispozitiei nr.158 din 12 iunie 2013 privind constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru inchirierea prin licitatie publica a  spatiilor in care se  desfasoara activitate medicala si activitate medicala conexa, cu modificarile şi completarile ulterioare

Dispozitia 279- 05 iunie 2018 privind modificarea Dispozitiei nr  217 din 08 mai 2018 privind constituirea Comisiei de cercetare a evenimentului in care a fost implicat un angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 278- 05 iunie 2018 privind convocarea Consiliului Judetean Cluj in sedintă extraordinara pentru miercuri, 06 iunie 2018, ora 13:00

Dispozitia 277- 04 iunie 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Judetului Cluj si a Consiliului Judetean Cluj,  in cauza ICC nr. 23183/MHM, precum si a oricarei alte cauze ce deriva din aceasta

Dispozitia 276- 04 iunie 2018 pentru modificarea Dispozitiei nr. 246 din 29 mai 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect  ”Furnizare de  mobiler scolar si echipamente IT pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva si pentru Scoala Gimnaziala Speciala Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata„

Dispozitia 275- 04 iunie 2018 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor aferente obiectivului - Modernizare si dotare Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu

Dispozitia 274- 31 mai 2018 privind nominalizarea unor persoane din cadrul  Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj pentru  urmarirea  derularii contractului avand ca obiect: Servicii de Colectare – Transport – Eliminare a concentratului rezultat in urma procesului de epurare, prin osmoza inversa, a levigatului existent la Depozitul neconform de deseuri Pata Rat

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 789