Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 20 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 270 - 08 Octombrie 2003 - privind virãrile de credite bugetare între articole ºi aliniate în trim. III ºi din trim. IV în trim. III 2003, conform prevederilor Legii nr. 189/1998 ºi O.U.G. nr. 45/2003 privind finanþele publice locale

Dispozitia nr. 271 - 08 Octombrie 2003 - cu privire la aprobarea suspendãrii raporturilor de serviciu ale d-nei Pereat Voichiþa-Naiana

Dispozitia nr. 269 - 08 Octombrie 2003 - cu privire la completarea echipei pentru implementarea proiectului finanþat prin Programul PHARE 2000 - Coeziune Economicã ºi Socialã – Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurãrii industriale «Administraþia publicã judeþeanã – apropierea de profesionalism »

Dispozitia nr. 268 - 06 Octombrie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea unor posturi în cadrul Unitãþii de Implementare a Proiectului “Centrul de Marketing Produse Agro – Alimentare Cluj”

Dispozitia nr. 267 - 01 Octombrie 2003 - cu privire la majorarea salariilor de bazã ale funcþionarilor publici ºi ale personalului contractual, precum ºi a indemnizaþiilor demnitarilor, începând cu data de 01.10.2003

Dispozitia nr. 266 - 30 Septembrie 2003 - cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã la Consiliul Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 265 - 25 Septembrie 2003 - privind numirea d-nei Tofeni Alina-Teodora ca funcþionar public definitiv

Dispozitia nr. 264 - 25 Septembrie 2003 - cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale d-nei Pop Oana-Mihaela cu Consiliul Judeþean

Dispozitia nr. 263 - 25 Septembrie 2003 - pentru constituirea Comisiei de preluare în proprietatea privata a Judeþului Cluj si administrarea Consiliului Judeþean Cluj a obiectivului de investiþii „Spitalul Clinic de Urgenta ºi Centrul de Investigaþie, Diagnostic si Tratament – Cluj-Napoca” ºi a terenului aferent

Dispozitia nr. 262 - 25 Septembrie 2003 - cu privire la aprobarea suspendãrii raporturilor de serviciu ale d-nei Ploscar Valentina-Elena