Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 19 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 125 - 01 Iulie 2004 - cu privire la numirea d-nei Boutiere Georgeta-Silvia în funcþia publicã de consilier juridic

Dispozitia nr. 123 - 01 Iulie 2004 - cu privire la angajarea d-lui Orban Traian

Dispozitia nr. 124 - 01 Iulie 2004 - cu privire la numirea d-rei Dolha Laura-Ioana în funcþia publicã de consilier

Dispozitia nr. 129 - 01 Iulie 2004 - privind convocarea Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã publicã pentru joi, 8 iulie 2004, ora 13:00

Dispozitia nr. 128 - 01 Iulie 2004 - privind modificarea programului de lucru al personalului aparatului propriu al Consiliului Judeþean

Dispozitia nr. 126 - 01 Iulie 2004 - cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcþiilor publice ºi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual pe trimestrul II 2004

Dispozitia nr. 122 - 30 Iunie 2004 - privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã, prin metoda cererii de oferte, pentru lucrarea – Adãpost de zi ºi de noapte pentru copiii strãzii – din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahãr nr. 51

Dispozitia nr. 121 - 23 Iunie 2004 - privind aprobarea scoaterii din funcþiune a unor mijloace fixe ºi obiecte de inventar din dotarea Liceului pentru Deficienþi de Vedere Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 119 - 23 Iunie 2004 - privind virãrile de credite bugetare intre articole si aliniate în III 2004, conform prevederilor Legii nr. 189/1998 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finanþele publice locale

Dispozitia nr. 120 - 23 Iunie 2004 - privind aprobarea scoaterii din funcþiune a unor mijloace fixe ºi obiecte de inventar din dotarea ªcolii Speciale Transilvania Baciu