Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 16 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 293 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bază al d-lui Ciatarâș Dorin - director general al Regiei Autonome Apă Canal Cluj

Dispozitia nr. 292 - 07 Noiembrie 2003 - cu privire la transferarea d-nei Capră Valentina-Elena

Dispozitia nr. 290 - 03 Noiembrie 2003 - privind sancționarea disciplinară a d-lui Nicolae Curea cu mustrare scrisă

Dispozitia nr. 291 - 03 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea în funcția de președinte al Comisiei de Expertiză Medicală pentru Persoanele cu Handicap Adulți a d-nei doctor Axente Viorica

Dispozitia nr. 289 - 30 Octombrie 2003 - privind numirea d-lui Oniga Dan Ioan ca funcționar public definitiv

Dispozitia nr. 288 - 29 Octombrie 2003 - cu privire la numirea comisiilor de recepție privind execuția lucrărilor de construcții de drumuri și poduri, finanțate din bugetul local al Consiliului Județean Cluj și din bugetul de stat al M.T.C.T. pe anul 2003

Dispozitia nr. 286 - 29 Octombrie 2003 - cu privire la acordarea premiilor de 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice

Dispozitia nr. 287 - 29 Octombrie 2003 - cu privire la aprobarea suspendării raporturilor de serviciu ale d-nei Ploscar Valentina-Elena

Dispozitia nr. 285 - 29 Octombrie 2003 - privind modificarea componentei Comisiei interne de evaluare a imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001

Dispozitia nr. 284 - 28 Octombrie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea unor posturi în cadrul Unității de Implementare a Proiectului “Centrul de Marketing Produse Agro – Alimentare Cluj”