Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 19 Octombrie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Dispozitia nr. 22 - 30 Ianuarie 2003 - privind numirea d-lui Iuga Ciprian-Alin ca funcționar public definitiv

Dispozitia nr. 21 - 30 Ianuarie 2003 - privind numirea d-rei Jucan Andreea-Maria ca funcționar public definitiv

Dispozitia nr. 19 - 30 Ianuarie 2003 - cu privire la stabilirea zilelor de plată a salariilor personalului din aparatul propriu al Consiliului Județean Cluj precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Cluj

Dispozitia nr. 20 - 30 Ianuarie 2003 - privind repartizarea provizorie a unui microbuz cu 16 locuri pentru transport elevi, comunei Mociu

Dispozitia nr. 18 - 30 Ianuarie 2003 - privind constituirea Comisiei de preluare în patrimoniul județului Cluj a complexului sportiv „Stadionul Municipal „Ion Moina” din județul Cluj”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în administrarea Consiliului Județean Cluj

Dispozitia nr. 17 - 27 Ianuarie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de examinare la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic la Cabinet Consilieri Președinte

Dispozitia nr. 16 - 27 Ianuarie 2003 - cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu Consiliul Județean Cluj ale d-nei Durcău Cristina, inspector de specialitate, prin demisie

Dispozitia nr. 15 - 22 Ianuarie 2003 - cu privire la constituirea echipei pentru implementarea proiectului finanțat prin Programul PHARE 2000 – Coeziune Economică și Social㠖 Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale « Administrația publică județean㠖 apropierea de profesionalism »

Dispozitia nr. 14 - 22 Ianuarie 2003 - pentru nominalizarea unor membrii ai Comisiei Judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale

Dispozitia nr. 13 - 21 Ianuarie 2003 - cu privire la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat pe anul 2002 pentru d-l Șerban Grațian-Ioan, d-na Pop Măriuca-Lucreția, d-l Mălai Petru și d-na Chira Sabina