Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 408-26 noiembrie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 103J, pentru executarea lucrării „Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene din Judeţul Cluj, perioada 2011-2015, DJ 103J Sâncrai-Aluniş km 0+000-km 7+000”

Dispozitia 407-25 noiembrie 2014 aprobarea rezultatului final al concursului, a planului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru postul de manager la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa-Plan de management     Anexa la planul de management

Dispozitia 406-24 noiembrie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de furnizare, având ca obiect : „Furnizare mere pentru elevii din clasa pregătitoare şi clasele I-VIII din  invăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din Judeţul Cluj, în perioada 2014-2018”

Dispozitia 405-24 noiembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: " furnizare imprimantă multifuncţională laser color A4 cu funcţii de imprimantă, copiator, scanner şi fax ", respectiv,  constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnarea comisiei de recepţie a bunului furnizat, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 404-24 noiembrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 578 din 2 decembrie 2008 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele –Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114, cu modificările ulterioare

Dispozitia 403-21 noiembrie 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru vineri, 28 noiembrie 2014, ora 11.00

Dispozitia 402-19 noiembrie 2014 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în data de 06.01.2015 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante la Serviciului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj”

Dispozitia 401-19 noiembrie 2014 privind numirea doamnei Haţegan Raluca-Mariana reprezentant al managementului pentru calitate al Consiliului Judeţean Cluj 

Dispozitia 400-18 noiembrie 2014 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru
concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 09.12.2014 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 399-12 noiembrie 2014 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în perioada  13 - 14 noiembrie 2014

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46