Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 671 -  17 noiembrie 2011 privind nominalizarea doamnei Pruteanu Florina consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Cluj ca persoană responsabilă pentru completarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor cuprinse în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Dispozitia 670 -  17 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de predare a unor active cu caracter social constând din  infrastructura de utilităţi apă-canalizare şi  terenurile aferente, aflate în proprietatea publică a Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 669 -  17 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de negociere şi evaluare a ofertei în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii suplimentare de proiectare pentru obiectul “Construcţie Hală pe parcela în suprafaţă de 10.871 mp”, din cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial TETAROM 1 – Edificare clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”

Dispozitia 668 -  15 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări : CONSTRUCTIA A 3 STATII DE TRANSFER IN JUDETUL CLUJ

Dispozitia 667 -  15 noiembrie 2011 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trimestrul al IV-lea al anului 2011, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 666 -  15 noiembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 526/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 665 -  10 noiembrie 2011 privind constituirea comisiei de preluare în domeniul public  al Judeţului Cluj a investiţiilor realizate în cadrul Proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 – Reabilitarea È™i modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare pentru zona Cluj

Dispozitia 664 -  10 noiembrie 2011 privind numirea persoanei responsabile cu susţinerea interviului în vederea selectării funcţionarului public care va ocupa prin transfer la cerere, postul de consilier asistent la Compartimentul Managementul Unităţilor de Asistenţă Medicală

Dispozitia 663 -  08 noiembrie 2011 pentru completarea Dispoziţiei nr. 327 din 10.06.2011 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în Grupul de lucru constituit la nivel judeţean pentru buna desfăşurare a Planului anual de distribuţie de ajutoare PEAD 2011 - produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România

Dispozitia 662 -  08 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertei în vederea atribuirii contractului de furnizare: Furnizare rechizite şcolare suplimentar, pentru copiii din Clasa I, în anul şcolar 2011-2012, conform programului “Primul Ghiozdan” lansat de către Consiliul Judeţean Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36