Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 714-16 decembrie 2015 pentru modificarea componenţei Comisiei interne de analiză a notificărilor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 713-15 decembrie 2015 privind numirea doamnei BOBINĂ CRISTINA în funcţia publică de execuţie de consilier juridic principal la Serviciul Juridic, Contencios Administrativ

Dispozitia 712-15 decembrie 2015 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei  Bobină Cristina

Dispozitia 711-15 decembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect :  ”servicii de cadastru cu privire la imobilele situate în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 57A, judetul Cluj, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj”

Dispozitia 710-15 decembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică: EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATEA FIZICA IN VEDEREA ASIGURARII SERVICIILOR DE PAZA, PROTECTIE SI SUPRAVEGHEREA AMPLASAMENTELOR OBIECTIVULUI CMID CLUJ respectiv constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnarea comisiei de recepţie a serviciilor, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 709-14 decembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: " Achizitionarea a două sisteme de expunere pliabile în vederea promovării turistice

Dispozitia 708-10 decembrie 2015 pentru modificarea dispoziţiei nr. 564/24.11.2015 privind numirea Comisiilor de preluare a patrimoniului RAADPP al Judetului Cluj

Dispozitia 707-10 decembrie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în perioada 11-14 decembrie 2015

Dispozitia 706-10 decembrie 2015 pentru modificarea Dispozi ţiei nr. 500 din 20.10.2015 privind numirea comisiei centrale şi a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Dispozitia 705-09 decembrie 2015 privind revocarea mandatului acordat societăţii TETAROM S.A. pentru finalizarea obiectivului de investiţii „Parc industrial TETAROM IV”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53