Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 681 -  24 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de negociere a procentului de indexare a valorii chiriei aferente contractului de  închiriere încheiat între  Consiliul Judeţean Cluj şi  S.C. Vodafone România S.A.

Dispozitia 680 -  24 noiembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 111/20.05.2009 privind stabilirea componentei comisiei de verificare şi avizare a documentaţiilor întocmite în conformitate cu HGR nr. 834/1991

Dispozitia 679 -  24 noiembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru utilizarea temporară a domeniului public sau privat al Judeţului Cluj

Dispozitia 678 -  24 noiembrie 2011 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor  mijloce fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca 

Dispozitia 677 -  18 noiembrie 2011 privind aprobarea delegării calităţii de ordonator principal de credite doamnei Simona Gaci, Secretar al Judeţului

Dispozitia 676 -  18 noiembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 467/2005 privind primirea, înregistrarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, semnarea, ştampilarea, expedierea corespondenţei precum şi constituirea arhivei în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean

Dispozitia 675 -  18 noiembrie 2011 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor  mijloce fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca 
Anexa

Dispozitia 674 -  18 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de preluare a amplasamentului  imobilului care a făcut  obiectul Contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006, modificat şi completat prin Actele  adiţionale nr. 1-6, încheiat între Consiliul Judeţean Cluj şi  S.C. NISCO INVEST S.R.L.

Dispozitia 673 -  17 noiembrie 2011 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul din data de 20.12.2011

Dispozitia 672 -  17 noiembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36