Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 297 - 14 Noiembrie 2003 - privind eliberarea din funcþie a domnului Rus Ioan, director general la Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a Judeþului Cluj

Dispozitia nr. 296 - 12 Noiembrie 2003 - cu privire la recepþia Sistemului Informatic Integrat al Judeþului Cluj etapa I, anul 2003

Dispozitia nr. 295 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Ciceo David - director general al Regiei Autonome Aeroportul Internaþional Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 294 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Bota Liviu - director general al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Dispozitia nr. 293 - 12 Noiembrie 2003 - privind stabilirea salariului de bazã al d-lui Ciatar⺠Dorin - director general al Regiei Autonome Apã Canal Cluj

Dispozitia nr. 292 - 07 Noiembrie 2003 - cu privire la transferarea d-nei Caprã Valentina-Elena

Dispozitia nr. 290 - 03 Noiembrie 2003 - privind sancþionarea disciplinarã a d-lui Nicolae Curea cu mustrare scrisã

Dispozitia nr. 291 - 03 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea în funcþia de preºedinte al Comisiei de Expertizã Medicalã pentru Persoanele cu Handicap Adulþi a d-nei doctor Axente Viorica

Dispozitia nr. 289 - 30 Octombrie 2003 - privind numirea d-lui Oniga Dan Ioan ca funcþionar public definitiv

Dispozitia nr. 288 - 29 Octombrie 2003 - cu privire la numirea comisiilor de recepþie privind execuþia lucrãrilor de construcþii de drumuri ºi poduri, finanþate din bugetul local al Consiliului Judeþean Cluj ºi din bugetul de stat al M.T.C.T. pe anul 2003

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34