Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

Dispozitia 149-14 mai 2014 privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei MARCHIŞ DANIELA-ANCA

Dispozitia 148-14 mai 2014 privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei CENUŞA CORINA

Dispozitia 147-14 mai 2014 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru desfăşurarea concursului de management la Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 146-14 mai 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management la Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Biblioteca Judeţeană ,, Octavian Goga”, instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia 145-13 mai 2014 privind sancţionarea disciplinară a domnului David Octavian, consilier la Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport

Dispozitia 144-09 mai 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr.128/30.04.2014 privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Femeia, în viziunea mass media - factor de echilibru şi egalitate"

Dispozitia 143-09 mai 2014 cu privire la împuternicirea d-nei Daniela Georgeta Furcovici pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului "Modernizare şi dotare Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Jucu"

Dispozitia 142-09 mai 2014 pentru numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor realizate în cadrul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010

Dispozitia 141-08 mai 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Inlocuire LES in incinta Complexului de servicii pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap sever PINOCHIO

Dispozitia 140-08 mai 2014 privind desemnarea domnului Oleleu Ioan - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj- în vederea exercitării activităţii de monitorizare a derulării şi implementării Proiectului de investiţii „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5