Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 24 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 428-09 decembrie 2014 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier grad superior în consilier debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Dispozitia 427-08 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: " furnizare albume de promovare a Judeţului Cluj sau a Municipiului Cluj-Napoca "

Dispozitia 426-05 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractelor de achiziţie publică având ca obiect: servicii prin care să se realizeze asigurarea pazei, protecţiei şi supravegherii  unor amplasamente din cadrul proiectului “ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj”

Dispozitia 425-05 decembrie 2014 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor ”Reglementare acces în incinta” R.A Aeroportul International Avram Iancu Cluj realizare sens giratoriu, benzi de preselectie pe ambele sensuri, marcaje și semnalizare” care fac obiectul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 având ca obiect concesiunea de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construirea, darea în exploatare, intretinerea, operarea şi asigurarea garantiei totale prin activităţi de service şi mentenantă a parcărilor şi a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Dispozitia 424-05 decembrie 2014 numirea doamnei BOBINĂ CRISTINA în funcţia publică de execuţie de consilier juridic Asistent la Serviciul Juridic, Contencios Administrativ

Dispozitia 423-05 decembrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 52/27.02.2014 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”
Anexa

Dispozitia 422-04 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea, derularea şi recepţia lucrărilor aferente  contractelor de achiziţie publică, având ca obiect „ Alimentarea cu energie electrică a Statiei de transfer deseuri Huedin, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj” respectiv „ Alimentarea cu energie electrică a Statiei de transfer deseuri Mihai Viteazu, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj”

Dispozitia 421-03 decembrie 2014 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor
pentru concursul de recrutare din data de 19.01.2015 în cadrul Serviciului Buget Local, Venituri

Dispozitia 420-02 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea, derularea şi recepţia lucrărilor aferente  contractului de achiziţie public, având ca obiect: Alimentarea cu energie electrica a Statiei de transfer deseuri Mihai Viteazu, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj respectiv, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, a comisiei de recepţie a lucrărilor, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 419-02 decembrie 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului SZÖCS-BUCUR ADRIAN

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46