Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 428-09 decembrie 2014 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier grad superior în consilier debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Dispozitia 427-08 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: " furnizare albume de promovare a Judeţului Cluj sau a Municipiului Cluj-Napoca "

Dispozitia 426-05 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractelor de achiziţie publică având ca obiect: servicii prin care să se realizeze asigurarea pazei, protecţiei şi supravegherii  unor amplasamente din cadrul proiectului “ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj”

Dispozitia 425-05 decembrie 2014 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor ”Reglementare acces în incinta” R.A Aeroportul International Avram Iancu Cluj realizare sens giratoriu, benzi de preselectie pe ambele sensuri, marcaje È™i semnalizare” care fac obiectul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 având ca obiect concesiunea de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construirea, darea în exploatare, intretinerea, operarea şi asigurarea garantiei totale prin activităţi de service şi mentenantă a parcărilor şi a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Dispozitia 424-05 decembrie 2014 numirea doamnei BOBINĂ CRISTINA în funcţia publică de execuţie de consilier juridic Asistent la Serviciul Juridic, Contencios Administrativ

Dispozitia 423-05 decembrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 52/27.02.2014 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”
Anexa

Dispozitia 422-04 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea, derularea şi recepţia lucrărilor aferente  contractelor de achiziţie publică, având ca obiect „ Alimentarea cu energie electrică a Statiei de transfer deseuri Huedin, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj” respectiv „ Alimentarea cu energie electrică a Statiei de transfer deseuri Mihai Viteazu, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj”

Dispozitia 421-03 decembrie 2014 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor
pentru concursul de recrutare din data de 19.01.2015 în cadrul Serviciului Buget Local, Venituri

Dispozitia 420-02 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea, derularea şi recepţia lucrărilor aferente  contractului de achiziţie public, având ca obiect: Alimentarea cu energie electrica a Statiei de transfer deseuri Mihai Viteazu, judetul Cluj,  în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Cluj respectiv, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, a comisiei de recepţie a lucrărilor, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 419-02 decembrie 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului SZÖCS-BUCUR ADRIAN

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46