Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 691 -  30 noiembrie 2011 - eliberare din functie publica

Dispozitia 690 -  30 noiembrie 2011 - schimbare nume

Dispozitia 689 -  30 noiembrie 2011 - privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al numitului HELER ADRIAN NICOLAE

Dispozitia 688 - 29 noiembrie 2011 privind numirea doamnei CIBOTARIU FLORENTINA pe funcţia publică de execuţie de consilier, asistent în cadrul Compartimentului Managementul Unităţilor de Asistenţă Medicală 

Dispozitia 687 -  29 noiembrie 2011 -numirea doamnei Hedeş Ramona-Susana în funcţia publică de consilier principal la Serviciul  Buget Local, Venituri

Dispozitia 686 -  28 noiembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 670/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări pentru:  Construcţie Centru de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj

Dispozitia 685 -  25 noiembrie 2011 - schimbare nume

Dispozitia 684 -  25 noiembrie 2011 - schimbare nume

Dispozitia 683 -  25 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 682 -  25 noiembrie 2011 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 30 noiembrie 2011, ora 1000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36