Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 22 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13

Dispozitia  627 - 14 noiembrie 2007 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară publică pentru joi, 22 noiembrie 2007, ora 13:00

Dispozitia  626 - 12 noiembrie 2007 privind modificarea Dispoziţiei nr. 411 din 9 iulie 2007 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii în vederea efectuării operaţiunilor cadastrale aferente cabinetelor medicale supuse vânzărilor

Dispozitia  625 - 12 noiembrie 2007 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contracului de achiziţie publică pentru Achiziţie produse - tărgi de salvare montană pentru pârtie tip AKJA

Dispozitia  624 - 12 noiembrie 2007 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în  trim. IV 2007, conform prevederilor  Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale

Dispozitia  623 - 12 noiembrie 2007 privind predarea drumului judetean DJ 105 S : Cluj-Napoca –Pata km 4+390-7+590, din administrarea C.J.C. - R.A.A.D.P.P. Cluj, in administrarea Ministerului Transportului, in vederea realizarii de catre C.N.A.D.N.R- S.A. a implementarii obiectivului de investitii
”Varianta de ocolire Cluj Est”

Dispozitia  622 - 7 noiembrie 2007 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 12-13.12.2007

Dispozitia  620 - 30 octombrie 2007 privind numirea ca îndrumător de stagiu a d-nei TRIPON MIHAELA

Dispozitia  617 - 29 octombrie 2007 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor    mijloace fixe   şi obiecte de inventar din dotarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei  Cluj-Napoca
anexa 1
anexa 2

Dispozitia  613 - 24 octombrie 2007 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 27-29.11.2007

Dispozitia  612 - 15 octombrie 2007 privind numirea   Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  aferente lucrării ’’Extindere racord electric – Gospodarie de apă din localitatea Şardu,  comuna Sînpaul, judetul Cluj si receptia documentatiei aferente lucrarii (faza PT+CS)

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13