Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 18 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 134

Dispozitia 1033- 09 noiembrie 2017 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnul COCIS ATTILA-NORBERT

Dispozitia 1032- 08 noiembrie 2017 de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacantă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 1031- 07 noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare si negociere a ofertelor, pentru atribuirea contractului având ca obiect: Verificarea tehnica a documentatiilor elaborate în baza Acordului Contractual nr.101/27267/2016 – Proiectare si executie Centru de Management Integrat al Deseurilor în jud.Cluj, inclusiv verificarea modificarilor de solutii tehnice pe parcursul executiei, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitia 1030- 06 noiembrie 2017 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs si de solutionare a  contestatiilor pentru concursul de recrutare din data de 07.12.2017 pentru ocuparea a 2 posturi de inspector de specialitate la Serviciul „Centrul National de Informare si Promovare Turistică”

Dispozitia 1029 - 03 noiembrie 2017 privind mutarea definitivă a domnului Botezan Alexandru-Romulus de la Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilităti Publice la Serviciul Lucrări si Achizitii Publice

Dispozitia 1028 - 03 noiembrie 2017 privind mutarea definitivă a doamnei Rusu Claudia-Eleonora de la Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilităti Publice la Serviciul Lucrări si Achizitii Publice

Dispozitia 1027 - 03 noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului având ca obiect : « FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA »

Dispozitia 1026 - 03 noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului având ca obiect : « servicii de publicitate si informare în cadrul proiectului: “ Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL CLUJ ”»

Dispozitia 1025 - 01 noiembrie 2017 privind aprobarea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca

Dispozitia 1024 - 31 octombrie 2017 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs si de solutionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 23.11.2017 pentru ocuparea a 3 posturi de inspector de specialitate, gradul IA la Serviciului Operational din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 134