Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63

Dispozitia 325-30 iunie 2016 privind delegarea unor atribuţii de ordonator principal de credite

Dispozitia 324-30 iunie 2016 privind numirea doamnei CÎINEANU ALINA-LIGIA pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de CONSILIER în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 323-30 iunie 2016 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Direcţiei de Admninistrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj,de către domnul HÎNCU LIVIU-EMIL

Dispozitia 322-30 iunie 2016 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere, temporar vacantă, de şef serviciu la Serviciul Juridic,Contencios Administrativ
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna ILINCA ANETA-CRISTINA

Dispozitia 321-30 iunie 2016 privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane doamnei ȘCHIOP CRISTINA şef serviciu la Serviciu Financiar-Contabil

Dispozitia 320-30 iunie 2016 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj de către doamna MAIER DORINA

Dispozitia 319-30 iunie 2016 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul Buget Local, Venituri, de către doamna OLTEAN CAMELIA-ANCA şi revenirea pe funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul Serviciul Buget Local, Venituri

Dispozitia 318-29 iunie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 244 / 2016 privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ”, situat în municipiul Cluj Napoca, Str. Albert Einstein, nr 14

Dispozitia 317-27 iunie 2016 privind acordarea indemnizaţiei domnului VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 316-27 iunie 2016 privind acordarea indemnizaţiei domnului MINZAT MARIUS-DOREL, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63