Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 19 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  79 - 5 aprilie 2013 cu privire la împuternicirea d-nei Gherasim Judith  pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO”,Cod SMIS 40748

Dispozitia  78 - 5 aprilie 2013 privind numirea Comisiilor de  recepţie finale a lucrărilor  aferente obiectivului de investiţii ’’Construcţii centre de salvare în masivul Bihor Vlădeasa – Serviciul Public Salvamont Margau  – localităţile Beliş, Doda Pilii, Săcuieu ’’

Dispozitia  77 - 5 aprilie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 526/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, cu modificările ulterioare

Dispozitia  76 - 4 aprilie 2013 cu privire la împuternicirea d-lui Octavian-Iuliu FODOR pentru semnarea documentelor necesare implementarii proiectului „Parc Industrial TETAROM IV”

Dispozitia  75 - 3 aprilie 2013 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 22.04.2013 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  74 - 3 aprilie 2013 privind constituirea echipei de implementare a proiectului Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO”

Dispozitia  73 - 3 aprilie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect : MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL LUMINIŢA, situat în municipiul Cluj - Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 37-39

Dispozitia  72 - 3 aprilie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia  71 - 2 aprilie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru miercuri, 3 aprilie 2013, ora 15.00

Dispozitia  70 - 1 aprilie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului MOLDVAI ROLLAND-ATTILA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38