Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 37 - 20 Februarie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de soluþionare a contestaþiilor la concursul din data de 12.03.2003

Dispozitia nr. 36 - 19 Februarie 2003 - privind numirea proiectantului general pentru obiectivul „ZONA ECONOMICÃ DE VEST CLUJ-NAPOCA”, judeþul Cluj

Dispozitia nr. 35 - 19 Februarie 2003 - cu privire la stabilirea zilelor de platã a salariilor personalului din aparatul propriu al Consiliului Judeþean Cluj precum ºi din instituþiile ºi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeþean Cluj

Dispozitia nr. 33 - 18 Februarie 2003 - privind constituirea comisiilor care vor asigura repartizarea în cadrul programelor aprobate, prin Hotãrârea Consiliului Judeþean nr. 4/2003, a sumelor de 50% din cota de 17% a impozitului pe venit pentru anul 2003

Dispozitia nr. 34 - 18 Februarie 2003 - privind stabilirea persoanelor responsabile pentru realizarea programelor prioritare ale Consiliului Judeþean Cluj pe anul 2003

Dispozitia nr. 31 - 12 Februarie 2003 - cu privire la constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea unor funcþii publice vacante

Dispozitia nr. 32 - 12 Februarie 2003 - cu privire la schimbarea locului de muncã al d-lui Trifu Ioan ºi încadrarea d-lui Ormenean Aurel pe funcþie publicã de execuþie

Dispozitia nr. 30 - 10 Februarie 2003 - privind constituirea comisiei de examinare la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Judeþene „Octavian Goga” Cluj

Dispozitia nr. 29 - 06 Februarie 2003 - privind constituirea Comisiei de intocmire a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de achizitie publica, precum ºi de evaluare a ofertelor pentru contractul de achizitie publica „Sistemul informatic integrat pentru administrare ºi comunicaþii al judeþului Cluj”

Dispozitia nr. 28 - 05 Februarie 2003 - cu privire la angajarea d-lui Olteanu Titus

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34