Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 135

Dispozitia 1054- 17 noiembrie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef birou la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, de către domnul Danci Ioan-Alin

Dispozitia 1053- 17 noiembrie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Operational din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, de către domnul Marian Adrian-Călin

Dispozitia 1052- 17 noiembrie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef birou la Biroul Exploatare Drumuri Judetene din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, de către doamna Muresan Adriana

Dispozitia 1051- 17 noiembrie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul SSM-PSI, Logistic din cadrul Directiei Generale Buget-Finante, Resurse Umane, de către domnul Baicu Tănase

Dispozitia 1050- 17 noiembrie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj, de către domnul Hîncu Liviu-Emil

Dispozitia 1049- 16 noiembrie 2017 privind numirea comisiei de recepţie a lucrărilor de întreţinere curentă si periodică  executate  în baza unor contracte de lucrări încheiate cu Societatea Drumuri si Poduri SA
Rectificare

Dispozitia 1048- 16 noiembrie 2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe şi scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Bibliotecii Judeţene"Octavian Goga"Cluj
Anexa 1         Anexa 2

Dispozitia 1047- 16 noiembrie 2017 cu privire la împuternicirea d-nei COMAN DIANA - Sef Serviciu în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor pentru semnarea Rapoartelor de vizită la fata locului pentru proiectele „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita jud. Sălaj) de la km 0+000  la km 31+976”, cod SMIS 114102 si „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersectia DN 16 - Gădălin – Bontida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”, cod SMIS 114542

Dispozitia 1046- 16 noiembrie 2017 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei GAZDA ERZSEBET-ILDIKO, începând cu data de 01.12.2017

Dispozitia 1045- 16 noiembrie 2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.12.2017 – 2 posturi de Consilier Debutant si 1 post de Consilier Asistent la Serviciul Lucrări si Achizitii Publice

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 135