Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

Dispozitia 159-16 mai 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului  de achiziţie publica Expertiza tehnica privind modul de asigurare a cerintelor de calitate specifice la lucrarile   executate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din municipiul Cluj - Napoca

Dispozitia 158-16 mai 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de  inventar din gestiunea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1           Anexa 2

Dispozitia 157-16 mai 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor achiziţionate de către Judeţul Cluj prin Consiliul Judeţean Cluj

Dispozitia 156-16 mai 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor active fixe şi bunuri de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Judeţean Cluj, Centrului Militar Zonal  Cluj şi  a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Anexe

Dispozitia 155-15 mai 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a Serviciilor de  proiectare aferente proiectului "Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Castelului Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida"

Dispozitia 154-15 mai 2014 privind aprobarea redistribuirii unor credite bugetare din trimestrul IV în trimestrele II şi III în cadrul sumelor cuprinse în bugetul pe anul 2014 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3/30.01.2014 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Dispozitia 153-15 mai 2014 proprietar al imobilului, solicitat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, pentru executarea lucrărilor de "Reparaţii Capitale la Amfiteatrul Dermatologie", Str. Clinicilor, nr. 1-3, Municipiul Cluj-Napoca

Dispozitia 152-14 mai 2014 privind acordarea consimţământului în vederea  efectuării  unei călătorii în străinătate de către minorul Cherecheş Cosmin Ioan însoţit de familia  Csaszar Kamil şi Monica

Dispozitia 151-14 mai 2014 privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei TRIPON SMARANDA-MARIANA

Dispozitia 150-14 mai 2014 privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei RAŢIU GANEMA-MIHAELA

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5