Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 317 - 09 Decembrie 2003 - privind Carta Auditului Intern ºi Normele metodologice referitoare la exercitarea activitãþii de audit public intern la nivelul Consiliului Judeþean Cluj ºi unitãþilor din subordinea acestuia

Dispozitia nr. 316 - 02 Decembrie 2003 - privind convocarea Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã extraordinarã pentru vineri, 5 decembrie 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 315 - 02 Decembrie 2003 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã extraordinarã pentru joi, 4 decembrie 2003, ora 14:00

Dispozitia nr. 314 - 29 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea Comisiei de evaluare a ofertelor prin licitaþie deschisã pentru lucrarea „Reparaþii capitale construcþii ºi instalaþii bazine hidrogimnasticã – corp G” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 313 - 27 Noiembrie 2003 - privind virãrile de credite bugetare intre articole si aliniate în IV 2003, conform prevederilor Legii nr. 189/1998 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finanþele publice locale

Dispozitia nr. 311 - 26 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea comisiei de evaluare pentru achiziþionarea de echipament pentru formaþia Serviciului Public Judeþean Salvamont

Dispozitia nr. 312 - 26 Noiembrie 2003 - pentru desemnarea persoanei responsabile cu relaþiile dintre Consiliul Judeþean Cluj ºi organizaþiile neguvernamentale

Dispozitia nr. 310 - 24 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea Comisiei de evaluare a ofertelor prin licitaþie deschisã pentru achiziþia „Reparaþii construcþii ºi instalaþii pentru asigurare cãldurã ºi apã caldã” la Stadionul municipal „Ion Moina” Cluj-Napoca

Dispozitia nr. 309 - 24 Noiembrie 2003 - cu privire la constituirea comisiilor de examinare pentru ocuparea a douã posturi de inspector debutant la Serviciul Integrare Europeanã, Programe, Prognoze ºi Compartimentul Buget

Dispozitia nr. 307 - 22 Noiembrie 2003 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã ordinarã pentru joi, 27 noiembrie 2003, ora 14:00

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34