Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63

Dispozitia 345-14 iulie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnişoara ŞTEF SONIA-ŞTEFANIA

Dispozitia 344-14 iulie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnul HÂRŞAN VALENTIN

Dispozitia 343-14 iulie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnul VARGA DARIUS-MIHAIL

Dispozitia 342-14 iulie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, pentru executarea lucrării „Execuţie branşament la reţeaua de gaze naturale”

Dispozitia 341-14 iulie 2016 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Raţiu Ganema-Mihaela

Dispozitia 340-14 iulie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109S, pentru executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică staţie de pompare apă potabilă, comuna Borşa, judeţul Cluj”

Dispozitia 339-13 iulie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnişoara MARIŞ ALEXANDRA

Dispozitia 338-12 iulie 2016 privind stabilirea programului de audienţe la nivelul Consiliului Judeţean Cluj 
Anexa

Dispozitia 337-08 iulie 2016 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului -  „Conservare-restaurare şi punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu şi Cizer”

Dispozitia 336-08 iulie 2016 privind constituirea Comisiei de recepţie a Echipamentelor pentru colectarea deşeurilor – containere metalice pentru deşeuri voluminoase şi containere metalice pentru deşeuri periculoase – în cadrul proiectului “SistemIntegrat de Management al Deşeurilor în jud. Cluj”, furnizateînbazaContractului de Furnizarenr. 13320/82 din 01.06.2016

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63