Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44

Dispozitia 269 -  02 iulie 2012 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 268 -  02 iulie 2012 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 244/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Clujul - peisaj cultural”

Dispozitia 267 -  02 iulie 2012 cu privire la împuternicirea d-nei Rodica GOGONEA pentru semnarea documentelor necesare implementarii proiectului ”CENTRU COMUNITAR  JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ”

Dispozitia 266 -  02 iulie 2012 - numirea domnului ________ pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Referent în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 265 -  02 iulie 2012 - numirea domnului _______ pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de expert în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 264 -  02 iulie 2012 privind constituirea Comisiei de preluare a  terenurilor situate în municipiile Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Turda, Câmpia Turzii şi oraşul Huedin, necesare realizării proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj 

Dispozitia 263 -  02 iulie 2012 - schimbare nume

Dispozitia 262 -  29 iunie 2012 - numirea domnului ________pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de consilier în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 261 -  27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea dispoziţiei nr. 2/2012 privind nominalizarea unor persoane în vederea evaluării fondului arhivistic aflat in custodia Consiliului Judeţean Cluj, preluat de la fostul Consiliu Popular Judetean, fostul lnstitut de Proiectare sau alte institutii desfiintate dupa 1989

Dispozitia 260 -  27 iunie 2012 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44