Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 56 - 17 Martie 2003 - cu privire la încetarea detaºãrii d-lui Harpailã Constantin

Dispozitia nr. 55 - 11 Martie 2003 - cu privire la modificarea componenþei comisiei de concurs pentru postul de auditor categoria A, clasa I, gradul 1

Dispozitia nr. 145 - 06 Martie 2003 - privind numirea d-lui SUCIU EMIL, ca functionar public definitiv în cadrul Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia nr. 54 - 06 Martie 2003 - privind împuternicirea unor persoane din cadrul Consiliului Judeþean Cluj, precum ºi a gardienilor publici care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj în vederea constatãrii contravenþiilor prevãzute în art. 1 ºi art. 2 din Hotãrârea Consiliului Judeþean Cluj nr. 114 din 17 septembrie 2002 si aplicãrii sancþiunilor corespunzãtoare

Dispozitia nr. 53 - 05 Martie 2003 - privind achitarea obligaþiilor la Asociaþia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeþene

Dispozitia nr. 51 - 05 Martie 2003 - cu privire la numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de prestãri servicii – curs de limba englezã

Dispozitia nr. 52 - 05 Martie 2003 - privind numirea comisiilor de evaluare, licitaþie ºi casarea bunurilor aparþinând Consiliului Judeþean Cluj, Centrului Militar Judeþean ºi Inspectoratului Judeþean de Protecþie Civilã Cluj

Dispozitia nr. 50 - 05 Martie 2003 - cu privire la numirea comisiei de recepþie – proiect pe suport magnetic privind « Proiectarea, realizarea ºi dezvoltarea SITE-ULUI INTERNET al CJC: www.cjcluj.ro »

Dispozitia nr. 49 - 03 Martie 2003 - cu privire la demisia d-nei Pop I. Maria

Dispozitia nr. 47 - 28 Februarie 2003 - cu privire la transferul d-lui Borcut Virgil - Leontin

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34