Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 188-05 iunie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere
Anexa

Dispozitia 187-05 iunie 2014 privind mutarea definitivă a doamnei Bogdan Aurelia de la Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane la Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii

Dispozitia 186-05 iunie 2014 privind mutarea definitivă a doamnei Engi-Inăuan Simona-Dora de la Compartimentul Mediu din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului la Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii

Dispozitia 185-04 iunie 2014 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Mihuţ Gianina-Elena 

Dispozitia 184-04 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 183-04 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 320/2012 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor", cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Dispozitia 182-04 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 324 din 7 iunie 2011 privind constituirea Echipei de implementare a proiectului ,,Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz şi staţie de reglare, extindere reţea electrică şi staţie de transformare, captare apă, rezervor şi staţie de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, judeţul Cluj”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Dispozitia 181-04 iunie 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 11.06.2014, ora 1300

Dispozitia 180-28 mai 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 139/07.05.2014 privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor create şi deţinute la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, în perioada 1990-2011

Dispozitia 179-28 mai 2014 privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă, în data de 28 mai 2014

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46