Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 66 - 03 Aprilie 2003 - cu privire la detaºarea d-lui Rus Ioan la Direcþia Generalã de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a Judeþului Cluj

Dispozitia nr. 65 - 01 Aprilie 2003 - cu privire la numirea d-nei Tofeni Alina-Teodora în funcþia publicã de inspector de specialitate

Dispozitia nr. 64 - 31 Martie 2003 - privind numirea Comisiei de evaluare pentru achiziþia prin cerere de oferte a lucrãrilor de “Reparaþii curente la acoperiº – Muzeul Naþional de Artã Cluj”

Dispozitia nr. 63 - 31 Martie 2003 - privind numirea Comisiei de evaluare pentru achiziþia prin selecþie de oferte a serviciilor de proiectare ºi consultanþã tehnicã în vederea elaborãrii aplicaþiei ISPA la obiectivul “MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEªEURILOR DIN JUDEÞUL CLUJ”

Dispozitia nr. 62 - 25 Martie 2003 - privind aprobarea regulilor ºi normelor de protecþie a informaþiilor clasificate ºi de stabilire a persoanelor responsabile în acest domeniu

Dispozitia nr. 61 - 24 Martie 2003 - privind convocarea Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã extraordinarã pentru vineri, 28 martie 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 60 - 21 Martie 2003 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã pentru miercuri, 26 martie 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 59 - 21 Martie 2003 - privind desemnarea d-lui Dumitru Vatau ca responsabil cu organizarea ºi supravegherea modului în care se executã lucrãrile de reparaþii, de amenajare, inclusiv de mutare a Centrului Regional Cluj de Formare Continuã pentru Administraþia Localã în noul sediu

Dispozitia nr. 58 - 20 Martie 2003 - privind stabilirea responsabilitãþilor pentru personalul de execuþie numit în cadrul compartimentului – Cabinet consilieri preºedinte – din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean

Dispozitia nr. 57 - 20 Martie 2003 - privind aprobarea scoaterii din funcþiune a unor mijloace fixe din dotarea Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34