Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 135

Dispozitia 1084- 14 decembrie 2017 privind constituirea comisiei de receptie a lucrărilor realizate în baza  Autorizatiei  de Construire nr. 2242/21.12.2007 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, situate în Cluj-Napoca, str. B.P.Hasdeu, nr. 6

Dispozitia 1083- 13 decembrie 2017 privind convocarea Consiliului Judetean Cluj în sedintă ordinară pentru marti, 19 decembrie 2017, ora 13,00

Dispozitia 1082- 11 decembrie 2017 privind transformarea unei functii publice de executie vacante de Consilier grad profesional Debutant în Consilier grad profesional Superior în cadrul Serviciului Corp Control Presedinte, Control Intern Managerial

Dispozitia 1081- 11 decembrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului având ca obiect: ”Lucrări de stabilizare a versantului Nordic al dealului HOIA pentru implementarea proiectului  Dezvoltare Parc Industrial TETAROM I – Edificare Clădiri, Extindere si Modernizare Infrastructură”

Dispozitia 1080- 11 decembrie 2017 privind numirea comisiei centrale si a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Dispozitia 1079- 11 decembrie 2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe si scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj
Anexa 1        Anexa 2

Dispozitia 1078- 08 decembrie 2017 privind angajarea doamnei POP MARIA

Dispozitia 1077- 08 decembrie 2017 privind angajarea doamnei FARKAS MARIA ADELA

Dispozitia 1076- 08 decembrie 2017 privind angajarea domnului COSMA MIRCEA-OVIDIU

Dispozitia 1075 - 06 decembrie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create si  detinute de structurile functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 135