Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63

Dispozitia 365-26 iulie 2016 privind ducerea la îndeplinire a măsurilor Deciziei nr. 1909 / 30.05.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.37/28.07.2014 a Camerei de Conturi Cluj

Dispozitia 364-26 iulie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna PÁSZTORI-KUPÁN ZITA

Dispozitia 363-25 iulie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al imobilului identificat în cartea funciară nr. 313734 Cluj-Napoca, pentru „EXECUŢIE LUCRĂRI DE REPARAŢII LA SUPRAFAŢA DE MIŞCARE AEROPORTUARĂ”

Dispozitia 362-22 iulie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 103 K, pentru „D.T.A.C. A.I.S.E. Cluj nr. 389/2012 – Injecţie de putere în LEA – JT, localitatea Dângău Mic, judeţul Cluj”

Dispozitia 361-22 iulie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 109 M, pentru „D.T.A.C. EXTINDERE CONDUCTĂ, BRANSAMENTE SI POSTURI DE REGLARE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE ÎN LOCALITATEA VLAHA, COMUNA SĂVĂDISLA”

Dispozitia 360-22 iulie 2016 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară doamnei MAN SIMONA-RODICA, începând cu data de 01.08.2016

Dispozitia 359-22 iulie 2016 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară doamnei MUNTEAN CRINA-IOANA, începând cu data de 01.08.2016

Dispozitia 358-22 iulie 2016 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna SCHIOP CRISTINA

Dispozitia 357-22 iulie 2016 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Direcţiei de Admninistrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj,de către domnul HÎNCU LIVIU-EMIL

Dispozitia 356-22 iulie 2016 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere, temporar vacantă, de şef serviciu la Serviciul Juridic,Contencios Administrativ
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna ILINCA ANETA-CRISTINA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63