Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 265-21 iulie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109, pentru executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică ferma agrolegumicolă Dragu, Comuna Aşchileu, Judeţul Cluj”

Dispozitia 264-20 iulie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 275/2012 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai comunităţii care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

Dispozitia 263-17 iulie 2015 privind ducerea la îndeplinire a măsurilor Deciziei 1271/19.06.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.37/28.07.2014 a Camerei de Conturi Cluj

Dispozitia 262-17 iulie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 103G  şi DJ 107L, pentru executarea lucrării "P.U.Z., D.T.A.C.  şi D.T.O.E. - Drum de legătură între autostrada A3  şi DN1 - Zona localităţii Mărtineşti"

Dispozitia 261-16 iulie 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei ANDREICA ANGELA

Dispozitia 260-16 iulie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 30 aprilie 2015, privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect: Lucrări de conservare şi restaurare a bisericilor de lemn Petrindu şi Cizer aflate în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia”, situat în Cluj-Napoca str.  Tăietura Turcului f.n.

Dispozitia 259-15 iulie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 03.08.2015

Dispozitia 258-14 iulie 2015 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: Lucrări aferente  obiectului 11 - Instalaţii electrice de iluminat public - prevăzute în Dispoziţia de şantier nr. 11/2015, aferentă contractului de lucrări nr. 9.712/30/21.05.2014 - Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură

Dispozitia 257-13 iulie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 11.08.2015 în cadrul Serviciului logistic

Dispozitia 256-13 iulie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă, în data de 14 iulie 2015

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53