Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Dispozitia nr. 85 - 06 Mai 2003 - cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unei funcþii publice vacante

Dispozitia nr. 86 - 06 Mai 2003 - cu privire la constituirea comisiei de soluþionare a contestaþiilor la concursul din data de 27.05.2003

Dispozitia nr. 84 - 05 Mai 2003 - privind numirea d-rei ªchiop Cristina ca funcþionar public definitiv

Dispozitia nr. 83 - 05 Mai 2003 - privind numirea d-lui Lakatos Marius ca funcþionar public definitiv

Dispozitia nr. 82 - 25 Aprilie 2003 - privind convocarea Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã ordinarã pentru vineri, 9 mai 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 81 - 25 Aprilie 2003 - privind convocarea Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean Cluj în ºedinþã pentru miercuri, 7 mai 2003, ora 13:00

Dispozitia nr. 80 - 24 Aprilie 2003 - privind numirea ca îndrumãtori de stagiu a d-ºoarei Gaci Simona ºi a d-lui Matei Petru

Dispozitia nr. 79 - 22 Aprilie 2003 - cu privire la numirea unei noi comisii de inventariere a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public ºi privat al judeþului Cluj

Dispozitia nr. 78 - 19 Aprilie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare de servicii în cadrul proiectului 00 PH 1659

Dispozitia nr. 77 - 18 Aprilie 2003 - cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcþiilor publice ºi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34