Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 256  - 22 aprilie 2011 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Şcolii Speciale Dej
Anexa

Dispozitia 255  - 22 aprilie 2011 privind numirea comisiei constituită pentru întocmirea rapoartelor asupra proiectelor de management, pe perioada 1 iunie 2011-30 mai  2014 pentru Muzeul Memorial « Octavian Goga » Ciucea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj şi  Şcoala Populară de Arte « Tudor Jarda » Cluj-Napoca, instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 254  - 20 aprilie 2011 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul din data de 10.05.2011

Dispozitia 253  - 20 aprilie 2011 privind aprobarea eliberării unei  licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate  de operatorul de transport rutier S.C. ALEXTUR S.R.L.

Dispozitia 252  - 20 aprilie 2011 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente Fazei I la Etapa I – Extindere parcare auto existentă din Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 având ca obiect concesiunea de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construirea, darea în exploatare, întreţinerea, operarea şi asigurarea garanţiei totale prin activităţi de service şi mentenanţă a parcărilor şi a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului Internaţional Cluj – Napoca

Dispozitia 251  - 15 aprilie 2011- numire in functie

Dispozitia 250  - 15 aprilie 2011privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în comisia de predare - preluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca str. Gheorghe Bilaşcu nr. 34-36, din proprietatea publică a Judeţului Cluj şi administrarea Institutului Oncologic Prof. „Ion Chiricuţă",  în proprietatea publică a Statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

Dispozitia 249  - 14 aprilie 2011 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 20 aprilie 2011, ora 1100

Dispozitia 248  - 13 aprilie 2011 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru joi, 14 aprilie 2011, ora 0830

Dispozitia 247  - 08 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 28 din 26.01.2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36