Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 295-14 august 2015 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, de către doamna GAZSI RODICA-FELICIA şi revenirea pe funcţia publică de conducere de şef Serviciu Resurse Umane

Dispozitia 294-12 august 2015 privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a unor credite bugetare din trimestrul IV în trimestrul III în cadrul sumelor cuprinse în bugetul pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 33/12.02.2015 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2015 pe capitole, titluri, articole şi aliniate

Dispozitia 293-12 august 2015 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca
Anexa 1     Anexa 2

Dispozitia 292-12 august 2015 privind ducerea la îndeplinire a măsurilor Deciziei 24/20.07.2015 a Camerei de Conturi a judeţului Cluj

Dispozitia 291-11 august 2015 privind constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 290-10 august 2015 privind delegarea unor atribuţii de ordonator principal de credite

Dispozitia 289-10 august 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului NEAG IONUŢ-RAREŞ

Dispozitia 288-10 august 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului SUCIU MARIUS-MARCEL

Dispozitia 287-10 august 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului RUS RADU-MIHAI

Dispozitia 286-10 august 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei BUDIŞAN ANCA-MARIA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53