Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 228-27 iunie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 227-26 iunie 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a „Documentaţiei tehnice pentru eliberarea amplasamentului, aferentă realizării obiectivului “Drum de acces la Staţia de transfer Mihai Viteazu” - Protejare LES 20 kV în tuburi de protecţie la subtraversarea drumului de acces”.

Dispozitia 226-25 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 288/2009 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa

Dispozitia 225-25 iunie 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului DEZVOLTARE PARC INDUSTRIAL TETAROM I - EDIFICARE CLĂDIRI, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ,  Cod SMIS 42801

Dispozitia 224-24 iunie 2014 privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 223-24 iunie 2014 privind modificarea Dispoziţiei nr. 213/2014 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, la concursul organizat în data de 31.07.2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante la Serviciului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj”

Dispozitia 222-23 iunie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei CRIŞAN SMARANDA-ADELA, cu data de 01.07.2014

Dispozitia 221-23 iunie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109S, pentru executarea lucrării „Înfiinţare reţea publică de apă potabilă şi construire rezervor în satul Giula, Comuna Borşa, Judeţul Cluj”

Dispozitia 220-20 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 324 din 7 iunie 2011 privind constituirea Echipei de implementare a proiectului ,, Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz şi staţie de reglare, extindere reţea electrică şi staţie de transformare, captare apă, rezervor şi staţie de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, judeţul Cluj”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Dispozitia 219-20 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 312/14.11.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect : Lucrări de execuţie pentru realizarea obiectivului de  investiţii  „Parc Industrial TETAROM IV”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46