Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44

Dispozitia 328 -  04 septembrie 2012 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: Servicii de Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor pentru proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”

Dispozitia 327 -  04 septembrie 2012 cu privire la constituirea comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor aferente proiectului  „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, cod SMIS 1662, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.1, Contract de finanţare nr. 31/23.02.2009

Dispozitia 326 -  03 septembrie 2012- schimbare nume

Dispozitia 325 -  03 septembrie 2012- schimbare nume

Dispozitia 324 -  03 septembrie 2012 privind nominalizarea unui expert cooptat pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: « Servicii de audit  derulate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”»

Dispozitia 323 -  30 august 2012 privind desemnarea doamnei Sabău Delia Nicoleta în calitate de membru în consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Cluj

Dispozitia 322 -  30 august 2012 privind numirea reprezentanţilor preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în calitate de membrii în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 321 -  30 august 2012 privind numirea reprezentanţilor preşedintelui în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror  management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj

Dispozitia 320 -  29 august 2012 privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Managementul conservativ şi participativ în Siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”

Dispozitia 319 -  27 august 2012 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44