Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 22 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44

Dispozitia 338 -  11 septembrie 2012 cu privire la împuternicirea d-nei Gherasim Judith  pentru semnarea documentelor anexate cererilor de prefinanţare,  cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, notificărilor, dosarelor de achiziţie şi aplicarea menţiunii  „conform cu originalul” pentru proiectul Modernizare şi dotare centru maternal „LUMINIŢA” Cod SMIS 38360, Proiect selectat în cadrul POR 2007-2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională

Dispozitia 337 -  11 septembrie 2012 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru marţi, 11 septembrie 2012, ora 13.00

Dispozitia 336 -  11 septembrie 2012 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj ”

Dispozitia 335 -  10 septembrie 2012 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru marţi, 11 septembrie 2012, ora 11.00

Dispozitia 334 -  06 septembrie 2012 pentru aprobarea Codului de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia 333 -  06 septembrie 2012- încetare raporturi de serviciu

Dispozitia 332 -  05 septembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj 

Dispozitia 331 -  05 septembrie 2012 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare carburant auto (Motorină EURO 5) pe baza de bonuri valorice si vrac

Dispozitia 330 -  05 septembrie 2012- reluare activitate

Dispozitia 329 -  05 septembrie 2012 de restituire în natură a unui imobil şi constituirea unui drept de folosinţă special în favoarea petentului Barcsay Tamas

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 44