Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63

Dispozitia 437-09 septembrie 2016 privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de È™ef serviciu la Serviciul Audit Intern domnului POP ALEXANDRU-DANIEL, auditor în cadrul Serviciului Audit Intern

Dispozitia 436-09 septembrie 2016 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de chimist principal la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Dispozitia 435-08 septembrie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna CONEAC FLORENTINA

Dispozitia 434-08 septembrie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna CÂMPAN ANDA-SORINA

Dispozitia 433-08 septembrie 2016 privind emiterea acordului Judetului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judetene DJ 109S si DJ 109V, pentru executarea lucrării „Înfiintare bransamente de apă potabilă în satul Giula, comuna Borsa, judeÈ›ul Cluj”

Dispozitia 432-07 septembrie 2016 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 431-07 septembrie 2016 privind modificarea Dispozitiei nr. 217 din 24 mai 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: PROIECTAREA SI EXECUTIA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CLUJ

Dispozitia 430-05 septembrie 2016 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 108N şi DJ 107F, pentru „Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2020: DJ 108N Aghireşu (DJ 108C - limita judeţului Sălaj) km 0+000 - km 2+800 şi DJ 107F limita judeţului Alba - DN15 Luncani km 9+860 - km 14+370”

Dispozitia 429-02 septembrie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : « servicii de cadastru pentru întocmirea documentaţiei cadastrale şi identificarea proprietarilor a 140 de terenuri situate pe raza localităţilor Cluj-Napoca şi Apahida, judeţul Cluj necesare pentru realizarea obiectivului ”Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj” »

Dispozitia 428-01 septembrie 2016 pentru modificarea Dispozitiei nr. 423 din 30 august 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : ” Furnizare ECHIPAMENTE IT – 3 loturi : Lot 1 - Furnizare Imprimante multifuncţionale color format A3 – 5 buc. si  Sistem de scanare si imprimare color format A0 – 1 buc; Lot 2 - Furnizare calculatoare personale tip PC ( unitate centrala cu monitor), având licenţe Microsoft Windows 10 si Microsoft Office 2016 OEM – 50 buc. si Staţie grafică + programe informatics – 1 buc. È™i Lot 3 – Furnizare servere cu licenţă Microsoft Windows Server – 4 buc .”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63