Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 268-06 august 2014 numirea domnului GIURGIU MIRCIA pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de consilier în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 267-06 august 2014 privind acordarea consimţământului în vederea  efectuării  unei călătorii în străinătate de către minorul Rus Costel Emanuel însoţit de către d-na  Broş Ileana asistent maternal profesionist

Dispozitia 266-04 august 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 130/2013 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1     Anexa 2

Dispozitia 265-31 iulie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 325 / 2011 privind  constituirea Echipei de implementare a proiectului  „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Dispozitia 264-31 iulie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : Executarea lucrărilor de modernizare a Centrului de Recuperare È™i Reabilitare Neuropsihică Jucu

Dispozitia 263-31 iulie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 52/27.02.2014 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”
Anexa

Dispozitia 262-30 iulie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe  şi obiecte de inventar din gestiunea Camerei Agricole a Judeţului Cluj
Anexa 1      Anexa 2

Dispozitia 261-30 iulie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Şcolii Gimnaziale Speciale Dej
Anexa

Dispozitia 260-30 iulie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar din gestiunea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Anexa

Dispozitia 259-29 iulie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46