Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 21 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  189 - 05 iulie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei HOŢA OANA-MAGDA

Dispozitia  188 - 05 iulie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru luni, 8 iulie 2013, ora 1500

Dispozitia  187 - 04 iulie 2013 pentru modificarea dispoziţiei nr. 130/2013 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  186 - 02 iulie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei BADIU JUDIT

Dispozitia  185 - 01 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia  184 - 01 iulie 2013 privind constituirea echipei de implementare a proiectului  „DIZABILITATEA – O ŞANSĂ, NU UN HANDICAP!”

Dispozitia  183 - 28 iunie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 2/2012 privind nominalizarea unor persoane în vederea evaluării fondului arhivistic aflat in custodia Consiliului Judeţean Cluj, preluat de la fostul Consiliu Popular Judetean, fostul lnstitut de Proiectare sau alte institutii desfiintate dupa 1989, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia  182 - 28 iunie 2013 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia  181 - 27 iunie 2013 privind acordarea doamnei OLTEAN SANDA, a gradaţiei de salarizare imediat superioară începând cu data de 01.07.2013

Dispozitia  180 - 27 iunie 2013 privind acordarea doamnei MOLDOVAN GABRIELA, a gradaţiei de salarizare imediat superioară începând cu data de 01.07.2013

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38