Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6

Dispozitia 566-25 noiembrie 2015 privind avansarea în gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei TĂMAŞ CAMELIA-LAURA, începând cu data de 01.12.2015

Dispozitia 565-25 noiembrie 2015 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului - Modernizare şi dotare Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu

Dispozitia 564-24 noiembrie 2015 privind numirea Comisiilor de preluare a patrimoniului RAADPP al Judetului Cluj

Dispozitia 563-24 noiembrie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în perioada 25-26 noiembrie 2015

Dispozitia 562-24 noiembrie 2015 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Liceului Tehnologic Special „Samus” Cluj-Napoca
Anexa 1     Anexa 2

Dispozitia 561-23 noiembrie 2015 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei  Surd Veronica

Dispozitia 560-23 noiembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect : ” servicii de cadastru pentru întocmirea documentaţiei cadastrale şi identificarea proprietarilor de terenuri situate pe raza localităţilor Cluj-Napoca şi Apahida, judeţul Cluj, necesare pentru realizarea obiectivului: ”Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”

Dispozitia 559-20 noiembrie 2015 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei VIGU IOANA-MARIA prin transfer în interesul serviciului

Dispozitia 558-20 noiembrie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară, pentru luni, 23 noiembrie 2015, ora 1300

Dispozitia 557-20 noiembrie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 14.12.2015

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6