Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 22 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 711 -  20 decembrie 2011 cu privire la împuternicirea d-nei Diana URDEA pentru semnarea Cererii de finanţare şi a anexelor proiectului „Parc Industrial TETAROM IV”

Dispozitia 710 -  19 decembrie 2011 privind constituirea Echipei de implementare a proiectului „Centrul Comunitar Judeţean  - Complex de servicii  sociale comunitare pentru copii si adulţi Cluj”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015
Anexa

Dispozitia 709 -  16 decembrie 2011 privind constituirea Comisiei de negociere şi evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică : Lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Sediul Consiliului Judeţean Cluj”

Dispozitia 708 -  16 decembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 526/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 707 -  16 decembrie 2011  pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 697 / 2011 privind constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor de asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului, consultare publică şi audit achiziţionate în cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ”

Dispozitia 706 -  15 decembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 674/2011 privind constituirea Comisiei de preluare a amplasamentului  imobilului care a făcut  obiectul Contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006, modificat şi completat prin Actele  adiţionale nr. 1-6, încheiat între Consiliul Judeţean Cluj şi  S.C. NISCO INVEST S.R.L.

Dispozitia 705 -  15 decembrie 2011 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 21 decembrie 2011, ora 1000

Dispozitia 704 -  14 decembrie 2011 pentru aprobarea Planului de Audit Public Intern pentru anul 2012

Dispozitia 703 -  14 decembrie 2011 - schimbare nume

Dispozitia 702 -  14 decembrie 2011 - schimbare nume

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36