Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 26 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 773

Dispozitia 180- 17 aprilie 2018 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativa, formulata de catre domnul CAPRA VLAD-ALEX

Dispozitia 179- 17 aprilie 2018 privind numirea comisiei de receptie finala a lucrarilor de intretinere curenta si periodica executate in baza unor contracte de lucrari incheiate in anii anteriori incheierii acordurilor cadru nr. 1; 2 şi 3 din 07.04.2015

Dispozitia 178- 16 aprilie 2018 privind imputernicirea d-nei COMAN DIANA - Sef Serviciu in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor pentru semnarea Rapoartelor de vizita la fata locului pentru 4 proiecte depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice

Dispozitia 177- 16 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a activitatii desfasurate in anul 2017 de catre managerii spitalelor publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Cluj precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

Dispozitia 176- 13 aprilie 2018 privind numirea domnului TULUC CALIN-MARIN in functia de Administrator public in cadrul Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 175- 13 aprilie 2018 privind numirea ca indrumător de stagiu a d-nei Flueras Mariana si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a d-nei Lung Alexandra - Lorena

Dispozitia 174- 12 aprilie 2018 privind emiterea acordului Judetului Cluj pentru realizarea documentatiei tehnico - economice "Studiu de fezabilitate - cale rulare paralela cu pista" la Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA

Dispozitia 173- 11 aprilie 2018 privind acordarea consimtamantului pentru efectuarea  evaluarii complexe  in vederea incadrarii in grad de handicap a minorului Varga-Bancsi Zoltan

Dispozitia 172- 10 aprilie 2018 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare organizat in data de 15.05.2018 pentru ocuparea unor functii publice de conducere

Dispozitia 171- 05 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor prestate in baza Contractelor de Servicii: nr.15388/80 din 29.05.2017,  nr. 34122/210 din 21.11.2017,  nr. 36965/220 din 18.12.2017,  nr. 2062/6 din 22.01.2018,  nr. 2066/7 din 22.01.2018 si nr. 24/5240 din 19.02.2018

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 773