Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 278-26 august 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a minorului VOLKAN SERGIU-GABRIEL

Dispozitia 277-26 august 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi a Comisiei de recepţie a serviciilor prestate, aferente achiziţiei directe organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Servicii de verificare de către verificatori atestaţi  a documentaţiilor tehnice pentru eliberarea amplasamentului, aferente obiectivului „Drum de acces  Staţia de Transfer Mihai Viteazu”- Protejare LES 20 kV în tuburi de protecţie la subtraversarea drumului de acces –  faza P.T. + C.S. si faza D.T.A.C.»

Dispozitia 276-25 august 2014 cu privire la constatarea încetării de drept a raportului de serviciu
al domnului Mălai Petru 

Dispozitia 275-25 august 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect : “servicii de evaluare, în vederea stabilirii valorii de piaţă a spaţiilor proprietate privată a Judeţului Cluj  în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă”

Dispozitia 274-21 august 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor efectuate pentru realizarea obiectivului de  investiţii  „Parc Industrial TETAROM IV”

Dispozitia 273-21 august 2014 privind modificarea Dispoziţiei nr. 110 din 14 aprilie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru  atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect: achiziţia de carburanţi auto,  service instalaţia de detecţie incendiu,  servicii furnizare materiale, servicii furnizare rechizite, service reţea calculatoare şi imprimante,  servicii de spălări exterioare geamuri termopan,  servicii de spălări auto, service centrala telefonică şi sistem supraveghere video,  furnizare cartuşe şi tonere

Dispozitia 272-19 august 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 27 august 2014, ora 1300

Dispozitia 271-12 august 2014 privind constituirea comisiei mixte de verificare cu privire la obiectivul de investiţii “Pistă 3.500 m etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente”
Anexa

Dispozitia 270-12 august 2014 privind constituirea Comisiei de analiză detaliată a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Cluj care necesită o cercetare mai amănunţită

Dispozitia 269-06 august 2014 privind acordarea indemnizaţiei domnului SEPLECAN MIHAI, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46