Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  199 - 22 iulie 2013 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă a acestuia în perioada 23 iulie 2013 – 24 iulie 2013

Dispozitia  198 - 22 iulie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru luni, 29 iulie 2013, ora 1500

Dispozitia  197 - 19 iulie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei CONDURACHI VICTORIA

Dispozitia  196 - 16 iulie 2013 privind desemnarea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, în calitate de membri ai Grupului de lucru constituit la nivel judeţean pentru buna desfăşurare a Planului anual de distribuţie de ajutoare -PEAD 2013- produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România

Dispozitia  195 - 16 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia  194 - 16 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 245 din 12 iunie 2012 privind constituirea Echipei de management a proiectului  Modernizare şi dotare centru maternal „LUMINIŢA”
Anexa

Dispozitia  193 - 16 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 324 din 7 iunie 2011 privind constituirea Echipei de implementare a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz şi staţie de reglare, extindere reţea electrică şi staţie de transformare, captare apă, rezervor şi staţie de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, judeţul Cluj”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările È™i completările ulterioare
Anexa

Dispozitia  192 - 11 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 324 din 7 iunie 2011 privind constituirea Echipei de implementare a proiectului „Construire Parc Industrial TETAROM IV, extindere conductă gaz şi staţie de reglare, extindere reţea electrică şi staţie de transformare, captare apă, rezervor şi staţie de epurare, realizarea unei hale pentru IMM-uri, comuna Feleacu, sat Vâlcele, judeţul Cluj”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Dispozitia  191 - 10 iulie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 338/11.09.2012 cu privire la împuternicirea d-nei Gherasim Judith  pentru semnarea documentelor anexate cererilor de prefinanţare,  cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, notificărilor, dosarelor de achiziţie şi aplicarea menţiunii  „conform cu originalul” pentru proiectul Modernizarea şi dotarea centrului maternal „LUMINIŢA”, Cod SMIS 38360, Proiect selectat în cadrul POR  2007-2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională

Dispozitia  190 - 09 iulie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru joi, 11 iulie 2013, ora 11.00

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38