Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  209 - 02 august 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru luni, 05 august 2013, ora 1400

Dispozitia  208 - 31 iulie 2013 privind numirea doamnei SASU IULIA-CLAUDIA pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Referent în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia  207 - 31 iulie 2013 privind mutarea definitivă a doamnei Mitile Ana-Maria de la Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice la Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism

Dispozitia  206 - 30 iulie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : Servicii de asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructura”, Cod SMIS 42801, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Dispozitia  205 - 30 iulie 2013 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia  204 - 30 iulie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect :   „ Execuţie lucrări suplimentare la Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor şi Dispecerat Integrat Cluj”

Dispozitia  203 - 26 iulie 2013 cu privire la nominalizarea d-lui  Alexandru Simion CREŢU – şef Serviciu  Lucrări şi Achiziţii Publice, ca responsabil cu implementarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G nr 28/10.04.2013.

Dispozitia  202 - 25 iulie 2013 privind desemnarea reprezentantului Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în scopul exercitării prerogativelor prevăzute de Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în dosar nr. 24918/211/2012, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca

Dispozitia  201 - 22 iulie 2013 numirea domnului POP RĂZVAN-MARIUS pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Expert în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia  200 - 22 iulie 2013 privind încetarea contractului de muncă al domnului  POP RĂZVAN-MARIUS

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38