Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 476-30 septembrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109 A, pentru executarea lucrării „Branşament şi post de reglare gaze naturale presiune redusă”

Dispozitia 457-475-29 septembrie 2015 privind majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariului de bază şi al sporului pentru condiţii vătămătoare pentru  functii contractuale

Dispozitia 377-456-29 septembrie 2015 privind majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariului de bază şi al sporului pentru condiţii vătămătoare pentru FP de executie

Dispozitia 361-376-29 septembrie 2015 privind majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariului de bază şi al sporului pentru condiţii vătămătoare pentru FP de conducere

Dispozitia 360-29 septembrie 2015 privind majorarea cuantumului brut al indemnizaţiei  acordate domnului VAKAR ISTVAN-VALENTIN, începând cu data de 01.10.2015

Dispozitia 359-29 septembrie 2015 privind majorarea cuantumului brut al indemnizaţiei  acordate domnului MIHAI SEPLECAN, începând cu data de 01.10.2015

Dispozitia 358-29 septembrie 2015 privind constituirea Comisiei de evaluare si negociere a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor de stabilizare a versantului nordic al Dealului Hoia pentru implementarea proiectului „Dezvoltare Parc Industrial TETAROM 1 – Edificare clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”

Dispozitia 357-29 septembrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică: Servicii de evaluare a unor imobile, proprietate privata, in vederea stabilirii valorii de despagubire conform Legii nr. 255/2010, respectiv constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnarea comisiei de recepţie a serviciilor, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 356-28 septembrie 2015 privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane doamnei MAIER DORINA şef serviciu la Serviciu Buget Local, Venituri
Anexa

Dispozitia 355-28 septembrie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în data de 30 septembrie 2015

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53